اینورتر آی مستر E1

دسته‌های محصولات

اینورتر iMaster مدل E1 سه فاز 110KW

176,326,700 تومان
اینورتر iMaster مدل E1 سه فاز 110KW کد فنی E1-1100HF/1320HFP ولتاژ ورودی 380 ولت سه فاز توان 110 کیلووات سنگین

اینورتر iMaster مدل E1 سه فاز 11KW

28,748,500 تومان
اینورتر iMaster مدل E1 سه فاز 11KW کد فنی E1-110HF/150HFP ولتاژ ورودی 380 ولت سه فاز توان 11 کیلووات سنگین

اینورتر iMaster مدل E1 سه فاز 132KW

199,325,500 تومان
اینورتر iMaster مدل E1 سه فاز 132KW کد فنی E1-1320HF/1600HFP ولتاژ ورودی 380 ولت سه فاز توان 132 کیلووات سنگین

اینورتر iMaster مدل E1 سه فاز 15KW

32,964,800 تومان
اینورتر iMaster مدل E1 سه فاز 15KW کد فنی E1-150HF/185HFP ولتاژ ورودی 380 ولت سه فاز توان 15 کیلووات سنگین

اینورتر iMaster مدل E1 سه فاز 18/5KW

38,331,700 تومان
اینورتر iMaster مدل E1 سه فاز 18/5KW کد فنی E1-185HF/220HFP ولتاژ ورودی 380 ولت سه فاز توان 18.5 کیلووات سنگین

اینورتر iMaster مدل E1 سه فاز 220KW

344,986,400 تومان
اینورتر iMaster مدل E1 سه فاز 220KW کد فنی E1-2200HF/2500HFP ولتاژ ورودی 380 ولت سه فاز توان 220 کیلووات سنگین

اینورتر iMaster مدل E1 سه فاز 22KW

42,931,900 تومان
اینورتر iMaster مدل E1 سه فاز 22KW کد فنی E1-220HF/300HFP ولتاژ ورودی 380 ولت سه فاز توان 22 کیلووات سنگین

اینورتر iMaster مدل E1 سه فاز 280KW

505,980,200 تومان
اینورتر iMaster مدل E1 سه فاز 280KW کد فنی E1-2800HF/3200HFP ولتاژ ورودی 380 ولت سه فاز توان 280 کیلووات سنگین

اینورتر iMaster مدل E1 سه فاز 30KW

62,863,900 تومان
اینورتر iMaster مدل E1 سه فاز 30KW کد فنی E1-300HF/370HFP ولتاژ ورودی 380 ولت سه فاز توان 30 کیلووات سنگین

اینورتر iMaster مدل E1 سه فاز 350KW

609,475,900 تومان
اینورتر iMaster مدل E1 سه فاز 350KW کد فنی E1-3500HF/3800HFP ولتاژ ورودی 380 ولت سه فاز توان 350 کیلووات سنگین

اینورتر iMaster مدل E1 سه فاز 37KW

70,530,900 تومان
اینورتر iMaster مدل E1 سه فاز 37KW کد فنی E1-370HF/450HFP ولتاژ ورودی 380 ولت سه فاز توان 37 کیلووات سنگین