کنتاکتور روشنایی

دسته‌های محصولات

کنتاکتور روشنایی تک پل 20 آمپر NSC

239,500 تومان

معرفی

 • رنج متنوع جریان نامی از 9تا 780آمپر در AC3
 • توان عملیاتی بالا تا 425کیلو وات برای 3فاز AC3و 440ولت
 • ولتاژ ایزولاسیون تا 1000ولت
 • بهترین آلیاژ در پلاتین ها و قابلیت تامین و تعویض پلاتین یدکی
 • قابلیت نصب کنتاکت کمکی
 • مطابق با استاندارد IEC6047-4
Image

کنتاکتور روشنایی چهار پل 100 آمپر NSC

1,707,500 تومان

معرفی

 • رنج متنوع جریان نامی از 9تا 780آمپر در AC3
 • توان عملیاتی بالا تا 425کیلو وات برای 3فاز AC3و 440ولت
 • ولتاژ ایزولاسیون تا 1000ولت
 • بهترین آلیاژ در پلاتین ها و قابلیت تامین و تعویض پلاتین یدکی
 • قابلیت نصب کنتاکت کمکی
 • مطابق با استاندارد IEC6047-4

کنتاکتور روشنایی چهار پل 16 آمپر NSC

453,900 تومان

معرفی

 • رنج متنوع جریان نامی از 9تا 780آمپر در AC3
 • توان عملیاتی بالا تا 425کیلو وات برای 3فاز AC3و 440ولت
 • ولتاژ ایزولاسیون تا 1000ولت
 • بهترین آلیاژ در پلاتین ها و قابلیت تامین و تعویض پلاتین یدکی
 • قابلیت نصب کنتاکت کمکی
 • مطابق با استاندارد IEC6047-4

کنتاکتور روشنایی چهار پل 20 آمپر NSC

453,900 تومان

معرفی

 • رنج متنوع جریان نامی از 9تا 780آمپر در AC3
 • توان عملیاتی بالا تا 425کیلو وات برای 3فاز AC3و 440ولت
 • ولتاژ ایزولاسیون تا 1000ولت
 • بهترین آلیاژ در پلاتین ها و قابلیت تامین و تعویض پلاتین یدکی
 • قابلیت نصب کنتاکت کمکی
 • مطابق با استاندارد IEC6047-4

کنتاکتور روشنایی چهار پل 25 آمپر NSC

453,900 تومان

معرفی

 • رنج متنوع جریان نامی از 9تا 780آمپر در AC3
 • توان عملیاتی بالا تا 425کیلو وات برای 3فاز AC3و 440ولت
 • ولتاژ ایزولاسیون تا 1000ولت
 • بهترین آلیاژ در پلاتین ها و قابلیت تامین و تعویض پلاتین یدکی
 • قابلیت نصب کنتاکت کمکی
 • مطابق با استاندارد IEC6047-4

معرفی

 • رنج متنوع جریان نامی از 9تا 780آمپر در AC3
 • توان عملیاتی بالا تا 425کیلو وات برای 3فاز AC3و 440ولت
 • ولتاژ ایزولاسیون تا 1000ولت
 • بهترین آلیاژ در پلاتین ها و قابلیت تامین و تعویض پلاتین یدکی
 • قابلیت نصب کنتاکت کمکی
 • مطابق با استاندارد IEC6047-4

کنتاکتور روشنایی چهار پل 40 آمپر NSC

630,400 تومان

معرفی

 • رنج متنوع جریان نامی از 9تا 780آمپر در AC3
 • توان عملیاتی بالا تا 425کیلو وات برای 3فاز AC3و 440ولت
 • ولتاژ ایزولاسیون تا 1000ولت
 • بهترین آلیاژ در پلاتین ها و قابلیت تامین و تعویض پلاتین یدکی
 • قابلیت نصب کنتاکت کمکی
 • مطابق با استاندارد IEC6047-4

کنتاکتور روشنایی چهار پل 63 آمپر NSC

630,400 تومان

معرفی

 • رنج متنوع جریان نامی از 9تا 780آمپر در AC3
 • توان عملیاتی بالا تا 425کیلو وات برای 3فاز AC3و 440ولت
 • ولتاژ ایزولاسیون تا 1000ولت
 • بهترین آلیاژ در پلاتین ها و قابلیت تامین و تعویض پلاتین یدکی
 • قابلیت نصب کنتاکت کمکی
 • مطابق با استاندارد IEC6047-4