رله و کنتاکتور

دسته‌های محصولات

رله حالت جامد ALTON مدل SR1-1215

178,000 تومان
رله حالت جامد ALTON مدل SR1-1215     کد SR1-1215 نوع تک فاز ولتاژ تحریک 4-30V DC ولتاژ عبوری 90-240V

رله حالت جامد ALTON مدل SR1-1225

206,000 تومان
رله حالت جامد ALTON مدل SR1-1225     کد SR1-1225 نوع تک فاز ولتاژ تحریک 4-30V DC ولتاژ عبوری 90-240V

رله حالت جامد ALTON مدل SR1-1240

263,000 تومان
رله حالت جامد ALTON مدل SR1-1240     کد SR1-1240 نوع تک فاز ولتاژ تحریک 4-30V DC ولتاژ عبوری 90-240V

رله حالت جامد ALTON مدل SR1-1255

412,000 تومان
رله حالت جامد ALTON مدل SR1-1255     کد SR1-1255 نوع تک فاز ولتاژ تحریک 4-30V DC ولتاژ عبوری 90-240V

رله حالت جامد ALTON مدل SR1-1270

511,000 تومان
رله حالت جامد ALTON مدل SR1-1270     کد SR1-1270 نوع تک فاز ولتاژ تحریک 4-30V DC ولتاژ عبوری 90-240V

رله حالت جامد ALTON مدل SR1-4215

188,000 تومان
رله حالت جامد ALTON مدل SR1-4215     کد SR1-4215 نوع تک فاز ولتاژ تحریک 90-240V AC ولتاژ عبوری 90-240V

رله حالت جامد ALTON مدل SR1-4225

220,000 تومان
رله حالت جامد ALTON مدل SR1-4225     کد SR1-4225 نوع تک فاز ولتاژ تحریک 90-240V DC ولتاژ عبوری 90-240V

رله حالت جامد ALTON مدل SR1-4240

278,000 تومان
رله حالت جامد ALTON مدل SR1-4240     کد SR1-4240 نوع تک فاز ولتاژ تحریک 90-240V DC ولتاژ عبوری 90-240V

رله حالت جامد ALTON مدل SR1-4255

432,000 تومان
رله حالت جامد ALTON مدل SR1-4255     کد SR1-4255 نوع تک فاز ولتاژ تحریک 90-240V DC ولتاژ عبوری 90-240V

رله حالت جامد ALTON مدل SR1-4270

535,000 تومان
رله حالت جامد ALTON مدل SR1-4270     کد SR1-4270 نوع تک فاز ولتاژ تحریک 90-240V DC ولتاژ عبوری 90-240V