کابل افشان سه رشته

نمایش 1–12 از 14 نتیجه

دسته‌های محصولات

کابل افشان سه رشته سیمپود 3×0/5

9,495,000 تومان
برند سیمپود
نوع کابل افشان (کلاف)
تعداد رشته 3 رشته
سایز 0/5
 

کابل افشان سه رشته سیمپود 3×0/75

1,284,000 تومان
برند سیمپود
نوع کابل افشان (کلاف)
تعداد رشته 3 رشته
سایز 0/75
 

کابل افشان سه رشته سیمپود 3×1

1,575,000 تومان
برند سیمپود
نوع کابل افشان (کلاف)
تعداد رشته 3 رشته
سایز 1
 

کابل افشان سه رشته سیمپود 3×1/5

2,244,000 تومان
برند سیمپود
نوع کابل افشان (کلاف)
تعداد رشته 3 رشته
سایز 1/5
 

کابل افشان سه رشته سیمپود 3×10

135,000 تومان
برند سیمپود
نوع کابل افشان (متری)
تعداد رشته 3 رشته
سایز 10

کابل افشان سه رشته سیمپود 3×16

210,000 تومان
برند سیمپود
نوع کابل افشان (متری)
تعداد رشته 3 رشته
سایز 16

کابل افشان سه رشته سیمپود 3×2/5

3,744,000 تومان
برند سیمپود
نوع کابل افشان (کلاف)
تعداد رشته 3 رشته
سایز 2/5
 

کابل افشان سه رشته سیمپود 3×25

324,000 تومان
برند سیمپود
نوع کابل افشان (متری)
تعداد رشته 3 رشته
سایز 25

کابل افشان سه رشته سیمپود 3×25+16

388,000 تومان
برند سیمپود
نوع کابل افشان (متری)
تعداد رشته 3 رشته
سایز 25+16

کابل افشان سه رشته سیمپود 3×35+16

518,000 تومان
برند سیمپود
نوع کابل افشان (متری)
تعداد رشته 3 رشته
سایز 35+16

کابل افشان سه رشته سیمپود 3×4

5,838,000 تومان
برند سیمپود
نوع کابل افشان (کلاف)
تعداد رشته 3 رشته
سایز 4
 

کابل افشان سه رشته سیمپود 3×50+25

707,000 تومان
برند سیمپود
نوع کابل افشان (متری)
تعداد رشته 3 رشته
سایز 50+25