کابل افشان پنج رشته

نمایش دادن همه 11 نتیجه

دسته‌های محصولات

کابل افشان پنج رشته سیمپود 5×0/5

1,532,000 تومان
برند سیمپود
نوع کابل افشان (کلاف)
رشته 5 رشته
سایز 0/5

کابل افشان پنج رشته سیمپود 5×0/75

2,093,000 تومان
برند سیمپود
نوع کابل افشان (کلاف)
رشته 5 رشته
سایز 0/75

کابل افشان پنج رشته سیمپود 5×1

2,773,000 تومان
برند سیمپود
نوع کابل افشان (کلاف)
تعداد رشته 5 رشته
سایز 1

کابل افشان پنج رشته سیمپود 5×1/5

3,679,000 تومان
برند سیمپود
نوع کابل افشان (کلاف)
تعداد رشته 5 رشته
سایز 1/5

کابل افشان پنج رشته سیمپود 5×10

227,000 تومان
برند سیمپود
نوع کابل افشان (متر)
تعداد رشته 5 رشته
سایز 10

کابل افشان پنج رشته سیمپود 5×16

340,000 تومان
برند سیمپود
نوع کابل افشان (متر)
تعداد رشته 5 رشته
سایز 16

کابل افشان پنج رشته سیمپود 5×2/5

5,935,000 تومان
برند سیمپود
نوع کابل افشان (کلاف)
تعداد رشته 5 رشته
سایز 2/5

کابل افشان پنج رشته سیمپود 5×25

550,000 تومان
برند سیمپود
نوع کابل افشان (متر)
تعداد رشته 5 رشته
سایز 25

کابل افشان پنج رشته سیمپود 5×35

755,000 تومان
برند سیمپود
نوع کابل افشان (متر)
تعداد رشته 5 رشته
سایز 35

کابل افشان پنج رشته سیمپود 5×4

9,442,000 تومان
برند سیمپود
نوع کابل افشان (کلاف)
تعداد رشته 5 رشته
سایز 4

کابل افشان پنج رشته سیمپود 5×6

13,704,000 تومان
برند سیمپود
نوع کابل افشان (کلاف)
تعداد رشته 5 رشته
سایز 6