کابل افشان چهار رشته

نمایش دادن همه 11 نتیجه

دسته‌های محصولات

کابل افشان چهار رشته سیمپود 4×0/5

1,230,000 تومان
برند سیمپود
نوع کابل افشان (کلاف)
تعداد رشته 4 رشته
سایز 0/5

کابل افشان چهار رشته سیمپود 4×0/75

1,629,000 تومان
برند سیمپود
نوع کابل افشان (کلاف)
تعداد رشته 4 رشته
سایز 0/75

کابل افشان چهار رشته سیمپود 4×1

2,050,000 تومان
برند سیمپود
نوع کابل افشان (کلاف)
تعداد رشته 4 رشته
سایز 1

کابل افشان چهار رشته سیمپود 4×1/5

2,957,000 تومان
برند سیمپود
نوع کابل افشان (کلاف)
تعداد رشته 4 رشته
سایز 1/5

کابل افشان چهار رشته سیمپود 4×10

184,000 تومان
برند سیمپود
نوع کابل افشان (متری)
تعداد رشته 4 رشته
سایز 10

کابل افشان چهار رشته سیمپود 4×16

270,000 تومان
برند سیمپود
نوع کابل افشان (متری)
تعداد رشته 4 رشته
سایز 16

کابل افشان چهار رشته سیمپود 4×2/5

4,759,000 تومان
برند سیمپود
نوع کابل افشان (کلاف)
رشته 4 رشته
سایز 2/5

کابل افشان چهار رشته سیمپود 4×25

442,000 تومان
برند سیمپود
نوع کابل افشان (متری)
شاخه 4 شاخه
سایز 25

کابل افشان چهار رشته سیمپود 4×35

604,000 تومان
برند سیمپود
نوع کابل افشان (متری)
تعداد رشته 4 رشته
سایز 35

کابل افشان چهار رشته سیمپود 4×4

7,564,000 تومان
برند سیمپود
نوع کابل افشان (کلاف)
تعداد رشته 4 رشته
سایز 4

کابل افشان چهار رشته سیمپود 4×6

11,114,000 تومان
برند سیمپود
نوع کابل افشان (کلاف)
تعداد رشته 4 رشته
سایز 6