کابل خشک مفتولی

نمایش 1–12 از 21 نتیجه

دسته‌های محصولات

کابل خشک مفتولی پنج رشته سیمپود 5×10

237,000 تومان
برند سیمپود
نوع کابل خشک مفتولی (متر)
تعداد رشته 5 رشته
سایز 10

کابل خشک مفتولی پنج رشته سیمپود 5×16

356,000 تومان
برند سیمپود
نوع کابل خشک مفتولی (متر)
تعداد رشته 5 رشته
سایز 16

کابل خشک مفتولی پنج رشته سیمپود 5×4

100,000 تومان
برند سیمپود
نوع کابل خشک مفتولی (متر)
تعداد رشته 5 رشته
سایز 4

کابل خشک مفتولی پنج رشته سیمپود 5×6

115,000 تومان
برند سیمپود
نوع کابل خشک مفتولی (متر)
تعداد رشته 5 رشته
سایز 6

کابل خشک مفتولی چهار رشته سیمپود 4×10

191,000 تومان
برند سیمپود
نوع کابل خشک مفتولی (متر)
تعداد رشته 4 رشته
سایز 10

کابل خشک مفتولی چهار رشته سیمپود 4×16

280,000 تومان
برند سیمپود
نوع کابل خشک مفتولی (متر)
تعداد رشته 4 رشته
سایز 16

کابل خشک مفتولی چهار رشته سیمپود 4×25

464,000 تومان
برند سیمپود
نوع کابل خشک مفتولی (متر)
تعداد رشته 4 رشته
سایز 25

کابل خشک مفتولی چهار رشته سیمپود 4×4

80,000 تومان
برند سیمپود
نوع کابل خشک مفتولی (متر)
تعداد رشته 4 رشته
سایز 4

کابل خشک مفتولی چهار رشته سیمپود 4×6

115,000 تومان
برند سیمپود
نوع کابل خشک مفتولی (متر)
تعداد رشته 4 رشته
سایز 6

کابل خشک مفتولی دو رشته سیمپود 2×10

98,000 تومان
برند سیمپود
نوع کابل خشک مفتولی (متر)
رشته  2 رشته
سایز 10

کابل خشک مفتولی دو رشته سیمپود 2×16

145,600 تومان
برند سیمپود
نوع کابل خشک مفتولی (متر)
تعداد رشته  2 رشته
سایز 16

کابل خشک مفتولی دو رشته سیمپود 2×4

42,000 تومان
برند سیمپود
نوع کابل خشک مفتولی (متر)
تعداد رشته  2 رشته
سایز 4