کابل شیلددار

نمایش دادن همه 7 نتیجه

دسته‌های محصولات

کابل شیلددار دو رشته سیمپود 2×1

12,950 تومان
برند سیمپود
نوع کابل شیلددار (متر)
تعداد رشته 2 رشته
سایز 1

کابل شیلددار دو رشته سیمپود 2×1/5

18,350 تومان
برند سیمپود
نوع کابل شیلددار (متر)
تعداد رشته 2 رشته
سایز 1/5

کابل شیلددار دو رشته سیمپود 2×2/5

29,130 تومان
برند سیمپود
نوع کابل شیلددار (متر)
تعداد رشته 2 رشته
سایز 2/5

کابل شیلددار دو رشته سیمپود 3×1/5

24,820 تومان
برند سیمپود
نوع کابل شیلددار (متر)
رشته 3 رشته
سایز 1/5

کابل شیلددار دو رشته سیمپود 3×2/5

41,000 تومان
برند سیمپود
نوع کابل شیلددار (متر)
رشته 3 رشته
سایز 2/5

کابل شیلددار دو رشته سیمپود 4×1/5

34,500 تومان
برند سیمپود
نوع کابل شیلددار (متر)
رشته 4 رشته
سایز 1/5

کابل شیلددار دو رشته سیمپود 5×1/5

42,100 تومان
برند سیمپود
نوع کابل شیلددار (متر)
رشته 5 رشته
سایز 1/5